Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі не сертифікованої деревини за системою FSC® (FSC-C102939)

Політика ТзОВ «Цунамі»  в області закупівлі не сертифікованої деревини   за системою FSC® (FSC-C102939)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ТзОВ «Цунамі»

_______Корнелюк Н.В.

14лютого 2019р.

Політика ТзОВ «Цунамі»

в області реалізації готової продукції за системою FSC® (FSC-C102939)

Керівництво ТзОВ «Цунамі», в особі генерального директора і відповідального по FSC сертифікації, в рамках реалізація ланцюжка поставок і систем контролю відповідно до вимог FSC-STD-40-004 V3-0 для запобігання поставок не сертифікованої продукції як сертифікованої, бере на себе наступні обов’язки:

1.При реалізації готової продукції керуватися відповідними пунктами інструкції по ланцюжку постачання FSC ТзОВ «Цунамі» (2019р.) ,а саме:

1.1 Реалізація готової продукції з FSCзаявами

1.2 Вимоги для FSCсертифікованих постачальників (у зв’язку з оновленим стандартом FSC-STD-40-004 V3-0 від 16.11.2016)

2. У разі якщо невідповідну продукцію було виявлено після її постачання,

Вжити наступні заходи:

2.1. негайно припинити продажі невідповідної продукції

що зберігається на складі;

2.2. виявити всіх можливих замовників і сповістити їх в письмовій формі про невідповідність продукції протягом 3 (трьох) робочих днів і вести

записи, що стосуються цієї вказівки;

2.3. провести аналіз причин виникнення невідповідної продукції і

здійснити заходи щодо запобігання повторного її виникнення.

2.4 повідомити свій орган по сертифікації;

2.5 взаємодіяти з органом по сертифікації, для того, щоб орган по

сертифікації міг підтвердити, що для усунення невідповідності булo

вжито відповідних заходів.

3. В рамках реалізації даної Політики керівництво ТзОВ «Цунамі» несе відповідальність за її доведення до всіх працівників Товариства, які включені в процес реалізації готової продукції.

4. Відповідальність за реалізацію вимог даної Політики несе генеральний директор – відповідальний по FSC сертифікації.

Генеральний директор ТзОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В.

Siehe auch

Положення про аудиторський комітет

Повідомлення для зацікавлених сторін

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Список постачальників, які включені до системи належної перевірки ТзОВ «Цунамі»

Liste der Anbieter, die FSC.alnykiv sind zertifiziert, die FSC-zertifiziert sind.

Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Перелік груп продукції FSC