Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ТзОВ «Цунамі»

_______ Корнелюк Н.В.

18 січня 2017р.

Політика ТзОВ «Цунамі»

в області закупівлі не сертифікованої деревини за системою FSC

Керівництво ТзОВ «Цунамі», в особі генерального директора і відповідального по FSC сертифікації, в рамках сертифікації ланцюжка постачань і контрольованої деревини за системою FSC, прагнучи до відповідального ведення лісової переробки, бере на себе наступні обов’язки:

1.При закупівлі деревини уникати закупівлі сировини наступних категорій:

1.1 нелегально заготовленої деревини;

1.2 деревини, яка заготовлена з порушенням традиційних і громадянських прав;

1.3 деревини, яка заготовлена в лісах, де високі природоохоронні цінності піддаються загрозі в процесі лісокористування;

1.4 деревини, яка заготовлена на ділянках, які переведені в плантації або нелісові землі;

1.5 деревини із лісів, де є вирощування генетично модифікованих дерев;

2. З моменту прийняття даної Політики не закупляти деревину , яка має сумнівне походження, а також за готівку.

3. В рамках реалізації даної Політики керівництво ТзОВ «Цунамі» несе відповідальність за її доведення до всіх працівників Товариства, які включені в процес забезпечення сировиною.

4. Відповідальність за реалізацію вимог даної Політики несе генеральний директор – відповідальний по FSC сертифікації.

Генеральний директор ТзОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В.

Additional articles

Перелік груп продукції FSC

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Список постачальників, які включені до власної програми контролю ТзОВ «Цунамі»

List of suppliers that are certified FSC.alnykiv that are certified FSC.

Політика ТзОВ Цунамі в області реалізації готової продукції за системою FSC

ЗВІТ ЗА ОЦІНКОЮ РИЗИКІВ джерел походження FSC контрольованої деревини для України

Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини