Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

ТзОВ «ЦУНАМІ»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальним за процедури сертифікації ТзОВ «Цунамі» Кучмук В.В.

м.Рожище-2018

Зміст

І Коротка інформація про підприємство

ІІ Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

ІІІ Оцінювання ризику ланцюга постачання

ІV Контрольні заходи

VПроцедура реєстрації скарг та контактна інформація

VІ Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

VІІ Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

VІІІ Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.

І Коротка загальна інформація про підприємство

ТзОВ «Цунамі»-високоякісне деревообробне підприємство, що розпочало своє існування у 2001 році. Робота підприємства базується на безвідходній переробці дуба. Основним продуктом діяльності є пиляний дубовий шпон (ламель), що використовується в паркетній промисловості. Пиляний шпон виключає можливість внутрішніх тріщин, які можуть призвести до розтріскування лицевої сторони паркету. Крім того, текстура пиляного шпону не відрізняється від текстури масивної дошки для підлоги. З 2010 року підприємство сертифікувало виробництво ламелі за системою FSC. Побічним продуктом є дубові гранули.Якість гранул підтверджено результатами лабораторного аналізу у SGS лабораторії. Сировиною для виробництва є дуб звичайний (QuercusRobur) та дуб червоний (QuercusRubra).

ІІ Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

В роботі компанія застосовує при оцінці стандарт ланцюга постачання для підприємств, що постачають і виготовляють FSC сертифіковану продукціюFSC-STD-40-004, V2.1 та стандарт для оцінки підприємством FSC контрольованої деревини FSC-STD-40-005, V3-1.

На тепер організація використовує НОР - FSC-NRA-UA V2-0 (від 15.12.2017 року), враховуючі додаткові вимоги Регламенту ЄС EUTR №995/2010 за п’ятьма категоріями FSC-контрольованої деревини щодо походження деревини з неприйнятних джерел:

1) незаконно заготовлена деревина;

2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини;

3) деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність;

4) деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;

5) деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності з несертифікованими господарствами у якості контрольованих постачальників за даним стандартом, підприємство визначилось із колом зацікавлених осіб та сторонами чиї інтереси зачеплені для проведення консультацій. Після закінчення консультаційного процесу, протягом 60 днів усім зацікавленим сторонам, які прийняли участь у ньому, буде повідомлено , яким чином вони були прийняті до уваги. Предметом консультацій є ефективність СНП

До територій постачання деревини ТзОВ «Цунамі» не входять не оцінені території.

Джерелом постачання ТзОВ «Цунамі» на момент складання резюме є 30 не сертифікованих держлісгоспів (Додаток 1)та 116 сертифікованих держлісгоспів(Додаток 2).

Не сертифіковані лісові господарства знаходяться на території 9 адміністративних областей України (Волинська, Житомирська, Київська, Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська) . Під терміном район постачання розуміється територія окремого лісового господарства. Усі лісові господарства мають підпорядкування ДАЛРУ лише ДП «Локачіагроліс СЛАП»- Мін АПК.

Так як підсумки оцінки ризику контрольованої деревини щодо джерела постачання виявили «невизначений ризик» за категоріями 1-4 , підприємство провело ряд контрольних заходів які знизили ризик до низького.

Групування постачальників було здійснено на основі їх територіального розміщення . Для польових аудитів було обрано ,як множина 0,8 із кореня квадратного загальної кількості підприємств , 4 лісових господарства, шляхом випадкового відбору.

Для перевірки 1-4 категорій було визначено достатнім одноденний аудит для кожного із обраних підприємств.

На момент вибору підприємств для польового аудиту, а саме січень 2018, ДП «Вінницьке ЛГ» не було сертифіковане за системою FSC. Також у попередній план польових перевірок було включено ДП «Івано-Франківське ЛГ» на 17.05.2018, але у зв’язку із отриманням сертифікату FSC у квітні 2018 , даний лісгосп було виключено із переліку контрольованих постачальників та із плану польових перевірок.

 • п/п
 • Назва постачальника
 • Дата перевірки
 • Представник від ТзОВ «Цунамі»
  • 1.
 • ДП «Краснопільське ЛГ»
 • 27.02.2018
 • Комаров Андрій
  • 2.
 • ДП « Чернівецьке ЛГ»
 • 18.04.2018
 • 19.04.2018
 • Ікавий Ігор
  • 3.
 • ДП «Вінницьке ЛГ»
 • 20.06.2018
 • Лойко Сергій
  • 4.
 • ДП «Словечанське ЛГ»
 • 17.07.2018
 • Бобрик Святослав
 • Відповідно до розробленої СНП, здійснюється збір документації, що вимагається для зниження ризику по 1-4 категоріях, проводяться консультації та опитування персоналу та зацікавлених сторін, здійснюються польова та камеральна перевірки.

  ІІІ Оцінювання ризику ланцюга постачання

  Організація проаналізувала можливі ризики у ланцюгу постачання, схема котрого додається (Рисунок 1)

  ТзОВ «Цунамі» отримує матеріал (дуб-кругляк) з нижнього, верхнього або проміжного складу. Менеджер з постачання особисто здійснює приймання матеріалу, контролює заповненнятоваросупровідних документів. Товар біркується. Транспортування матеріалу здійснюється найманим автотранспортом безпосередньо до виробничої площадки.

  Приймання продукції відбувається поштучно завскладом готової продукції організації.

  В компанії ведуться спеціальні записи, які відносяться до процесу управління FSC контрольованої продукції. До них відносяться:

  • електронні журнали прийомки сировини;

  • електронні журнали прийомки-передачі змін;

 • електронні журнали передачі FSC контрольованої і FSC сертифікованої деревини в виробництво продукції;
 • • електронні журнали по відвантаженні FSC сертифікованої і FSC контрольованої продукції споживачам;

  • звіти про прийомку сировини (щомісячні , щоквартальні, щорічні);

  • звіти про реалізацію продукції (щорічні);

  • протоколи про ознайомлення персоналу з документами FSC і т.д.

  Відповідальність за виконання вимог по збереженню, доступності, а також мінімальному терміну збереження несе відповідальний по FSC.

  Ризик ланцюга постачання у ході внутрішньої перевірки було визначено як Низький.

  ІV Контрольні заходи і верифікатори

  1.1Права землекористування та землеволодіння.

  1)Низький ризик , оскільки лісові господарства підпорядковані ДАЛРУ. Контрольні заходи не потрібні.

  1.2. Концесійні угоди –незастосовне законодавство , не потребує контрольних заходів.

  1.3 Підтвердження відсутності порушення у плануванні лісоуправління і лісозаготівель.

  1)Вибіркова перевірка лісосік, де призначені санітарні рубки, представниками організацій або незалежними експертами підтверджує необхідність планування цих рубок.

  2)Опитування зацікавлених сторін забезпечує докази об’єктивності планування санітарних рубок.

  1.4 Підтвердження належного оформлення дозвільних документів на заготівлю деревини.

  1) Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об’єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

  2) Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних ) рубок з боку самого підприємства.

  1.5. Підтвердження відсутності заниження плати за право користування лісовими ресурсами.

  1) Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну їх сплату.

  2) Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та/або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.

  3)Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації.

  4)Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних рубок з боку самого підприємства.)

  1.6. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальності торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів

  1)Присутність представника організації приймання продукції на ділянках підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.

  2)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

  3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

  1.7. Підтвердження відсутності заниження величини податку на прибуток внаслідок нелегального продажу деревини або продажу із заниженням категорії деревини, сортності і об’єму

  1) Присутність представника організації на прийомці лісопродукції на ділянках підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.

  2)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

  3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

  1.8 Підтвердження відсутності порушень нормативних актів , що регулюють заготівлю деревини, зокрема стосовно підготовки технологічних карт розробки лісосіки та дотримання її ключових елементів.

  1) Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання в натурі усіма виконавцями ключових елементів технологічної карти.

  2) Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог.

  1.9.Підтвердження відсутності охоронних зобов’язань, зокрема незаконних рубок на об’єктах ПЗФ.

  1)Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об’єктів, наявність аншлагів та межових знаків.

  2) Відомості про території та об’єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природо-заповідної території/об’єкта.

  3)Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.

  1.10 Підтвердження відсутності ігнорування та систематичних порушень природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель, що може становити загрозу природоохоронним цінностям.

  1) Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель.

  2) Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на які оформлені акти огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання природоохоронних вимог.

  3) Відомості про території та об’єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природо-заповідної території/об’єкта.

  1.11 Підтвердження відсутності порушень лісокористувачами вимог охорони праці і техніки безпеки.

  1) Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на яких проводяться рубки, засвідчує дотримання вимог техніки безпеки.

  1.12 Підтвердження відсутності порушення законодавства про працю через відсутність фінансування державою лісогосподарських заходів.

  1) Довідка адміністрації підприємства підтверджує відсутність заборгованості із заробітної плати.

  2)Опитування представником організації представників профспілкових організацій.

  1.13 Звичаєві права – незастосовне законодавство

  1.14 Добровільна, попередня та інформована згода (FPIC)-незастосовне законодавство

  1.15 Права корінних народів-незастосовне законодавство.

  1.16 Підтвердження відсутності відхилень при відводах і таксацій лісосік, які стосуються породного складу, понад встановлені допустимі значення, а також відсутності корупційних порушень при встановлені кількісних і якісних параметрів деревини.

  1) Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.

  2) Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами ТТН підтверджує правильність класифікації.

  1.17. Підтвердження відсутності порушень та зловживань при транспортування деревини автомобільним транспортом без супровідних документів.

  1)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

  2) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

  1.18 Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення.- Ризик низький, оскільки лісогосподарські підприємства не підпадають під дію законодавства із трансфертного ціноутворення.

  1.19 Підтвердження відсутності випадків незаконного експорту деревини, пов’язаних із корупційними діями.

  1) Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежним експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.

  1.20 CITES – незастосовне законодавство

  1.21 Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності - незастосовне законодавство.

  Категорія 2. Деревина, заготовлена із порушенням традиційних або громадянських прав.

  • 2.1Відсутність заборони Ради Безпеки ООН на експорт деревини з країни, яка є об’єктом розглядом.- На даний момент відсутні будь-які заборони Ради безпеки ООН на експорт деревини з України. Ризик Низький (посилання на FSC-NRA-UA V2-0 (від 15.12.2017 року) с.45 )

  2.2Докази дотримання прав працівників, включаючи прав, встановлених у Декларації МОП основоположних принципах і права у сфері праці.

  2.2.а Підтвердження відсутності заборони на самоорганізацію і ведення колективних переговорів.

  • 1)Консультації із зацікавленими сторонами і конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджують відсутність заборони на самоорганізацію і ведення колективних переговорів та порушень основоположних принципів і прав в сфері МОП.

  2.2.b Примусова праця. Ризик низький на національному рівні. Контрольні заходи не потрібні.

  2.2.с Найгірші форми дитячої праці. Ризик низький на національному рівні. Контрольні заходи не потрібні.

  2.2.dДискримінація за статевою/расовою/релігійною ознакою. Ризик низький на національному рівні. Контрольні заходи не потрібні.

  2.2.е Підтвердження належної охорони здоровся в умовах радіаційного забруднення. Відповідно до додатку 3 діючої НОР України, ДП Вінницьке ЛГ та ДП Словечанське ЛГ потенційно могли би бути джерелом забрудненої радіонуклідами деревини.

  1)Журнал інструктажів з радіаційної безпеки підтверджує регулярне їх проведення.

  2)Консультації із зацікавленими сторонами підтверджують належне дотримання адміністрацією вимог радіаційного захисту працівників.

  • 2.3Дотримання прав корінних народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя.

  Ризик низький на національному рівні.

  Категорія 3 Деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність

  3.0 Доступні дані є достатніми для: а) визначення наявності ОЦЗ для кожної ОЦЗ, і б) оцінювання загроз для ОЦЗ від лісогосподарської діяльності. – Згідно із діючою НОР, Низький ризик для усіх лісів.

  3.1. ОЦЗ 1. Ризик середній для усіх лісів ,що зростають поза межами об’єктів та/або установ ПЗФ.

  ОЦЗ 1.1 Природно-Заповідні території

  ОЦЗ 1.2 Лісові території, які є місцеоселенням видів, що перебувають під загрозою знищення, вимирають, та ендемічні види. ОЦЗ 1.3 Лісові території, які є ключовими місцями тимчасової концентрації тварин.

  І Оцінювання загрози ОЦЗ 1 в межах ПЗФ

  1) Залучення до визначення наявності чи відсутності ОЦЗ1 експертних організацій , а саме Обласних управлінь екології .

  2) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування , який не загрожує ОЦЗ 1.

  ІІ Оцінювання загрози ОЦЗ 1 , ідентифікованим поза межами ПЗФ

  • 1)Охоронні зобов’язання на об’єкти ПЗФ
  • 2)Вибірковий візит представника фірми на території із виявленими ОЦЗ 1 засвідчує відсутність загроз для них.
  • 3)Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.
  • 1.2. ОЦЗ 2 . Низький ризик відповідно до визначення у діючій НОР.

  • 1.3.ОЦЗ 3. Визначений Середній ризик для всіх підкатегорій ОЦЗ 3.
  • 1)План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування , який не загрожує ОЦЗ 3.
  • 2)Залучення до визначення наявності чи відсутності ОЦЗ 3 експертних організацій , а саме Обласних управлінь екології .
  • 3)Вибірковий польовий візит представника фірми на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.
  • 1.4.ОЦЗ 4. Визначений Середній ризик для ОЦЗ—гірські захисні ліси з обмеженим режимом користування(ОЦЗ 4а)
  • 1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування , який не загрожує ОЦЗ 4а.
  • 2)Вибірковий польовий візит представника фірми на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.
  • 3)Залучення до визначення наявності чи відсутності ОЦЗ 4а експертних організацій , а саме Обласних управлінь екології .

  3.5 ОЦЗ 5. Низький ризик визначений у НОР для усіх постачальників.

  3.6 ОЦЗ 6. Низький ризик для категорій лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.

  Визначений середній ризик для лісів рекреаційно-оздоровчих захисних та експлуатаційних.

  • 1)Залучення до визначення наявності чи відсутності ОЦЗ 6 експертних організацій , а саме Обласних управлінь екології .
  • 2)Вибірковий польовий візит представника фірми на території із виявленими ОЦЗ 6 підтверджує відсутність загроз для них.

  Висновки:

  У користуванні ДП «Вінницьке ЛГ» перебувають наступні ПЗФ:

  -загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Буго-Деснянський» ,

  -ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Володимирівська дубина,

  -Лісові заказники місцевого значення : Вороновицька дача, Калинівський , Сосновий бір,

  -ботанічний заказник місцевого значення «П’ятничанський» ,- ряд ботанічних пам’яток природи місцевого значення, геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Скеля М. Коцюбинського», заповідні урочища. На території ПЗФ зростають види рослин , що занесені до Червоної книги України, наприклад: осока затінкова, зозулинець салеповий, лілія лісова, цибуля ведмежа та інші.

  У ДП «Словечанське ЛГ» розміщено такі території та об’єкти ПЗФ: загальнодержавного значення – заказник гідрологічний «Дідове озеро» – 294,0 га та пам’ятка природи ботанічна – «Корніїв» – 15,0 га; місцевого значення – 3 лісових заказника («Березовий» – 36 га, «Кам’яна гірка» – 5,8 га, «Словечанський кряж» – 18230 га), 4 ботанічних заказника («Зелений мох» – 50 га, «Красносілка» – 120 га, «Крим’є» – 115 га, «Плющ» – 29 га), загальнозоологічний заказник «Довгий мох» – 85 га.

  На території ДП «Краснопільське ЛГ» знаходяться такі об’єкти ПЗФ : Заповідне урочище «Глибнянське» 51,3га, заповідне урочище «Захарівська дача» 34,0га, заповідне урочище «Ділянка лісу-1» 3,3га, заповідне урочище «Ділянка лісу-2» 4,9га, заповідне урочище «Краснопільське» 18,0га, ландшафтний заказник місцевого значення «Шевців» 96,0га, ландшафтний заказник місцевого значення «Біликів» 46,0га, ландшафтний заказник місцевого значення «Образ» 23,8га.

  На території Чернівецького держлісгоспу виділено 16,4 тис. га заповідних об\'єктів, із них 15,4 тис. га - регіональний ландшафтний парк „Чернівецький”, 1 тис. га - заказники державного і місцевого значення.

  В ході проведення виїзних перевірок, в першу чергу, приділялась увага ознайомленню із випадками здійснення лісогосподарської діяльності на територіях та об’єктах ПЗФ. Необхідність проведення вибіркових санітарних рубок на територіях та об’єктах ПЗФ пов’язана із такими причинами: вітровали, пониження рівня грунтових вод, всихання дерев сосни звичайної, наслідки пожеж минулих років. Експерти відвідали ділянки, які вже призначені до рубки та пересвідчилися у доцільності призначення лісових ділянок до вибіркової санітарної рубки, у дотриманні вимог щодо відведення лісосік до рубки. Така діяльність мала місце в ДП «Словечанське ЛГ», ДП «Краснопільське ЛГ», ДП «Вінницьке ЛГ» та ДП «Чернівецьке ЛГ». Було з’ясовано, що проведення рубок (в даному випадку це суцільні рубки санітарні) уникнути було неможливо у зв’язку із масовим всиханням деревостанів сосни звичайної. Проведення суцільних рубок санітарних суворо регламентується лімітами на використання лісових ресурсів на території ПЗФ та затверджується комісійно за участі органів влади та лісопатологів, лісогосподарські заходи проводяться лише після погодження із Міністерством охорони навколишнього середовища.

  У заказнику гідрологічному загальнодержавного значення «Дідове озеро» площею 294,0 га (ДП «Словечанське ЛГ»), який являє собою унікальний болотний масив, є місця поселень ондатри, видри та бобрів, місця гніздування болотних і водоплавних птахів, місця оселень 45 видів риб, рептилій, плазунів. На болоті є зарослі аїру та журавлини. Зарості чорниці та місця оселення тварин і птахів охороняються у ботанічних заказниках місцевого значення “Крим’є” (115 га) та “Красносілка” (120 га) (ДП «Словечанське ЛГ»). Згідно із діючою НОР всі ОЦЗ1, які розташовані поза межами об’єктів ПЗФ належать до територій із визначеним ризиком щодо походження. Опитування зацікавлених сторін і польові візити представника фірми на описані об’єкти, а також аналіз інформації щодо господарської діяльності на інших лісогосподарських підприємствах даної групи постачальників засвідчило, що загрози для ОЦЗ1 є відсутніми. Задля підтримання їхнього існування необхідно не лише підтримувати режим охорони, затверджений для кожного із об’єктів ПЗФ, але й виконувати контрольні заходи, запропоновані нижче. Виходячи із вищенаведеного, контрольним заходом щодо уникнення загроз від лісогосподарської діяльності для ОЗЦ слід вважати уникнення ведення лісогосподарської діяльності (будь-якими способами та видами рубок), заготівлі та закупівлі лісоматеріалів на територіях та об’єктах ПЗФ.

  Доречним є запропонувати наступні рекомендації ідентифікації лісових типів оселищ: - спеціалістам лісових господарств необхідно звернути увагу на ідентифікацію лісових типів оселищ (Смарагдова мережа, «NATURA 2000»): що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони» (2017) та у «Зеленій книзі України» (2009); - після ідентифікації лісових типів оселищ, вказаних у Смарагдовій мережі та у «Зеленій книзі України», є необхідність у нанесенні їхніх меж на карти та у розробці спеціальних заходів їхньої охорони (задля підтримання функціонування); - виділяти репрезентативні ділянки із регіонально рідкісними типами лісових екосистем, біорізноманіття яких є під загрозою зникнення, а також унікальних лісових екосистем для певного регіону. Підприємствам, на території яких зростають чи мешкають «червонокнижні», рідкісні та ендемічні види, необхідно: - ідентифікувати місця оселень їхнього зростання поза межами територій та об’єктів ПЗФ; - відмічати такі місця у журналах та на картах; - здійснювати щорічний моніторинг (контроль за станом популяцій); - притримуватися обмеженого режиму лісокористування з метою збереження «червонокнижних», рідкісних, зникаючих та ендемічних видів із врахуванням місця їхнього зростання / оселення під час проектування лісогосподарських заходів; - здійснювати відповідні записи щодо охорони місць їхнього зростання / оселення у лісорубних квитках та технологічних картах; - не допускати проведення меліоративних заходів та розробки торфовищ, - регулювати випасання худоби; - запобігати виникненню пожеж та своєчасно їх гасити, у т. ч. й на ділянках боліт; - охороняти гніздові оселища лелеки чорного та хижих птахів; - заборонити зривання та викопування рослин; - зменшити рекреаційне навантаження. Задля підтримання їхнього існування необхідно не лише підтримувати режим охорони, затверджений для кожного із об’єктів ПЗФ, але й виконувати рекомендації, запропоновані нижче: - на сайтах державних підприємств лісового господарства слід розмістити інформацію про лісовий фонд, об’єкти природнозаповідного фонду на території підприємства, рідкісні рослинні угруповання («Зелена книга України»), а також види, які занесені до «Червоної книги України», рідкісні та ендемічні види. - підприємствам необхідно забезпечити доступ громадськості до інформації про території з особливими цінностями для збереження, бажано на сайтах підприємства або обласних управлінь лісового та мисливського господарства, у приміщеннях селищних рад тощо. Тому виходячи із вищенаведеного, рекомендованим контрольним заходом щодо уникнення загроз від лісогосподарської діяльності для ОЗЦ слід вважати уникнення ведення лісогосподарської діяльності (будь-якими способами та видами рубок), заготівлі та закупівлі лісоматеріалів на територіях та об’єктах ПЗФ.

  IVКатегорія 4.

  Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського значення.

  4.1 Перетворення природних лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення .Ризик визначений середній для усіх постачальників.

  1) Політика замовника стосовно недопущення закупівлі матеріалу, який походить з лісових ділянок перетворених на плантації або категорії земель інші ніж лісогосподарського призначення, доведена до постачальника.

  2)Консультації із зацікавленими сторонами свідчать про відсутність факторів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

  Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення Підприємствами підписана декларація із організацією відносно дотримання вимог стандарту контрольованої деревини, в яких говориться про недопущення змін лісових площ на площі іншого призначення. Вимоги стосовно недопущення перетворення лісових територій на нелісові є головними складовими політики організації. Тому цьому питанню завжди приділяється достатньо уваги. Граничне значення, яке стосується 1-оі категорії (див НОР – 1.1) дотримується. Перевірені підприємства керуються матеріалами безперервного та базового лісовпорядкування та суворо слідкують за змінами лісокультурного фонду. Опитування зацікавлених сторін свідчить про відсутність фактів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення. Опитування відповідальних працівників лісогосподарських підприємств (інженера лісових культур, головного лісничого) підтверджує відсутність перетворення лісів на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення без належних підстав. Таким чином за результатами проведення виїзної перевірки лісогосподарських підприємств визначено відсутність ризику щодо загального скорочення площ природних лісів за рахунок перетворення їх на плантації та на нелісові землі.

  VКатегорія 5

  Деревина з лісів, де висаджені генетично модифіковані дерева.

  В Україні відсутнє комерційне використання генетично модифікованих дерев.

  • Механізм розгляду скарг зацікавлених сторін стосовно СНП
  • 1.Отримана скарга підтверджується та фіксується у журналі скарг та пропозицій
  • 2.Інформується зацікавлена сторона про процедуру розгляду скарг і представляється скаржникам попередньої відповіді протягом двох тижнів.
  • 3. Переадресовується скарги, що стосуються визначення ризиків у відповідній оцінці ризиків FSC , відповідальному органу .
  • (у випадку переадресації скарги відповідальному органу пункти 4-11 не застосовуються)
  • 4. Проводиться попередня оцінка доказів, представлених у скарзі встановленого рівня ризику купівлі деревини з неприйнятних джерел, з ціллю вияснення, чи є ці докази достатніми чи ні.
  • 5. Ведеться діалог із скаржником , націлений на задоволення скарг, оцінених як суттєві, до прийняття подальших мір.
  • 6. Переадресовується суттєва скарга органу по сертифікації і Національному офісу FSC, відповідному території постачання, протягом 2 тижнів після отримання скарги. До повідомлення про скаргу додається інформація про кроки, котрі будуть застосовуватись організацією з ціллю задоволення скарги, а також про те, яким чином буде застосований превентивний підхід.
  • 7. Застосовується превентивний підхід до продовження закупівлі відповідного матеріалу під час розгляду скарг.
  • 8. Проводиться організацією перевірку скарги, оцінену як істотну(наприклад , польова чи офісна перевірка), протягом двох місяців після її отримання.
  • 9. Визначаються коригуючі дії , котрі повинен застосувати постачальник і засоби, що забезпечать їх виконання постачальником, якщо скарга оцінена і підтверджена як суттєва. Якщо ж коригуючі дії не можуть бути визначені чи виконані, то відповідний матеріал і/або постачальник виключаються організацією.
  • 10. Проводиться організацією перевірку на предмет виконання її постачальниками коригуючих дій і ефективності таких дій.
  • 11. Виключається відповідний матеріал чи постачальники, як що коригуючі дії не виконані.
  • 12. Поінформується, за потреби, скаржник , орган по сертифікації і Національний офіс FSC про результати розгляду скарги і всі дії, виконані з ціллю її вирішення і ведення копій відповідного листування
  • 13. Ведеться облік і архів усіх скарг і виконувати дії по їх задоволенню.
  • 14. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується на сайті організації для вільного доступу.
  • 15.Контактна інформація для подачі скарг: електронна адреса: zunami@zunami.com.ua тел./факс 0336896908, адреса: Україна, Волинська обл., м.Рожище, вул. Селянська ,48А, контактна особа : Кучмук Вікторія –відповідальна за FSC документацію.

  VІ Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

  Підприємством виявлені зацікавлені сторони і сторони чиї інтереси зачеплені стосовно роботи лісових господарств – постачальників ТзОВ «Цунамі». До консультацій було залучено декілька груп зацікавлених сторін що представляють економічні , соціальні та екологічні інтереси.

  Основними формами запиту було обрано анкету та письмове прохання, спосіб запиту – розміщення повідомлення на сайті організації та електронне або письмове звернення, телефонний дзвінок.

  Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2018 рік

  Територія постачання Чернівецька, Вінницька, Житомирська, Сумська області
  Джерела постачання ДП Чернівецьке ЛГ, ДП Вінницьке ЛГ, ДП Словечанське ЛГ, ДП Краснопільське ЛГ
  Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони Районні ради і адміністрації, сільські та міські ради, представники екологічних служб, голови профспілкових комітетів, WWF в Україні
  Виявлені і запрошені до консультацій сторони, інтереси яких зачеплені. Сільські та селищні ради, на території яких знаходяться підрозділи постачальників, робітники постачальників-лісокористувачів,
  Коментарі зацікавлених сторін Негативні коментарі відсутні
  Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін Негативні коментарі відсутні
  Інформація щодо кількості звернень та опитування зацікавлених сторін в розрізі територій постачання. Чернівецька обл: письмовий запит надано – 41, отримано відповідей - 1 , безпосереднє спілкування-7 телефонне спілкування – 0 Анкета-1 Вінницька обл: письмовий запит надано - 41, отримано відповідей - 4 , безпосереднє спілкування-6, телефонне спілкування –0, Анкети-1

  Житомирська обл: письмовий запит надано - 41, отримано відповідей - 7 безпосереднє спілкування-7

  телефонне спілкування –0, Анкети-1

  Сумська обл: письмовий запит надано - 41, отримано відповідей -5, безпосереднє спілкування-5

  Анкети : 1

  Врахування коментарів Коментарі враховані та зафіксовані у ході польових перевірок.
  Висновок про можливість отримання матеріалу Можливо отримувати від усіх постачальників з заявою FSCControlledwood. Існує проблема з відсутністю загальної бази зацікавлених сторін в Україні. Інформацію можливо отримати лише шляхом офіційних запитів, на що витрачається чимало часу, а також згідно вільного доступу до інформації.

  VІІ Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

  Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 було подано запит експертам :

  • Аллі Оборській , експерту в області 1,2 категорій, кандидату наук (лісове гос

  Additional articles

  Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

  Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

  List of suppliers that are certified FSC.alnykiv that are certified FSC.

  Перелік груп продукції FSC

  Список постачальників, які включені до власної програми контролю ТзОВ «Цунамі»

  Політика ТзОВ Цунамі в області реалізації готової продукції за системою FSC

  ЗВІТ ЗА ОЦІНКОЮ РИЗИКІВ джерел походження FSC контрольованої деревини для України