Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

Механізм розгляду скарг,  які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ТзОВ «Цунамі»

______ Корнелюк Н.В.

14 червня 2019р.

Механізм розгляду скарг,

які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

  • 1.Відповідальний за організацію процесу розгляду скарг є відповідальний по FSC.
  • 2.Даний механізм через засоби масової інформації доводиться до максимальної кількості зацікавлених сторін, при цьому вказується поштова адреса Компанії, а також інші її координати для зв’язку.
  • 3.При отриманні скарги від третьої сторони , вона розглядається відповідальним по FSC. Термін розгляду скарги і прийняття по ній рішення – не більше 2 тижнів. Всі скарги реєструються відповідальними по FSC в Журналі реєстрації скарг.
  • 4.У випадку обґрунтованості скарги (наприклад, на діяльність постачальника, який включений до власної Програми по контролю) відповідальний поFSC на протязі 2 місяців організовує і проводить польову оцінку факта можливого порушення (позаплановий аудит постачальника). За фактом перевірки готується звіт, якщо необхідно, готується план корегуючих дій.

У випадку, якщо в ході перевірки були виявлені факти порушення постачальником вимог FSC до контрольованої деревини, постачальник видаляється з Переліку постачальників, які включені до власної програми контролю за оцінкою FSC контрольованої деревини, а сировина, яка була отримана від нього, повинна ідентифікуватися як несертифікована.

Для включення постачальника до Переліку, він повинен чітко продемонструвати, що необхідні корегуючі дії за результатами перевірки ним реалізовані, і він повністю відповідає вимогам до FSC контрольованої деревини.

  • 5.Всі записи, які стосуються процедури розгляду скарг, знаходяться в відповідального по FSC.
  • 6.Результатом розгляду скарги (а також при необхідності проведеної перевірки) є відповідь третьої сторони , яка подала скаргу. Відповідь за підписом директора Компанії направляється третій стороні не пізніше 2-х тижнів від моменту прийняття рішення і реалізації відповідних дій.
  • 7.У випадку отримання скарги, яка стосується діяльності постачальника FSC контрольованої деревини, а також інших значних факторів (наприклад, факторів, які піддають сумніву результати оцінки ризиків району постачань) відповідальний по FSC направляє відповідну інформацію органу по сертифікації, Національній ініціативі і Національному офісу FSC, а також залучає їх до розгляду скарги.
  • 8.Якщо Компанія отримує більше 3-х обґрунтованих скарг, які стосуються результатів оцінки ризиків району, відповідальний по FSC організовує перегляд Реєстру ризиків, про що повідомляє всі зацікавлені сторони.

Розробник:

Менеджер ЗЕД Кучмук В.В.

Дивіться також

ПРОГРАМНА ЗАЯВА ТЗОВ «ЦУНАМІ» Щодо основних вимог до праці відповідно до вимог стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

Положення про аудиторський комітет

Повідомлення для зацікавлених сторінa

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі не сертифікованої деревини за системою FSC® (FSC-C102939)

Список постачальників, які включені до системи належної перевірки ТзОВ «Цунамі»

Список постачальників, які мають сертифікати FSC.

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Перелік груп продукції FSC