Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

ТзОВ «ЦУНАМІ»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальним за процедури сертифікації ТзОВ «Цунамі» Кучмук В.В.

м.Рожище-2017

Зміст

І Коротка інформація про підприємство

ІІ Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

ІІІ Оцінювання ризику ланцюга постачання

ІV Контрольні заходи

V Процедура реєстрації скарг та контактна інформація

VІ Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

VІІ Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

VІІІ Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.

І Коротка загальна інформація про підприємство

ТзОВ «Цунамі»-високоякісне деревообробне підприємство, що розпочало своє існування у 2001 році. Робота підприємства базується на безвідходній переробці дуба. Основним продуктом діяльності є пиляний дубовий шпон (ламель), що використовується в паркетній промисловості. Пиляний шпон виключає можливість внутрішніх тріщин, які можуть призвести до розтріскування лицевої сторони паркету. Крім того, текстура пиляного шпону не відрізняється від текстури масивної дошки для підлоги. З 2010 року підприємство сертифікувало виробництво ламелі за системою FSC. Побічним продуктом є дубові гранули. Якість гранул підтверджено результатами лабораторного аналізу у SGS лабораторії.

ІІ Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

В роботі компанія застосовує при оцінці стандарт ланцюга постачання для підприємств, що постачають і виготовляють FSC сертифіковану продукціюFSC-STD-40-004, V2.1 та стандарт для оцінки підприємством FSC контрольованої деревини FSC-STD-40-005, V3-1.

ТзОВ «Цунамі» використовує належну оцінку ризиків FSC для визначення ризиків, пов’язаних з джерелом походження деревини для кожної категорії контрольованої деревини ( FSC-CWRA-014-UA розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0)

До моменту офіційного затвердження нової НОР (відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-1) ТзОВ «Цунамі» використовує «стару» НОР (розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0

Так як ТзОВ «Цунамі» хоче продемонструвати відповідність вимогам Регламенту ЄС по деревині шляхом відповідності стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 , оцінка 1 категорії в «старих» НОР замінена на проект оцінки ризиків FSC по 1 категорії, зроблений відповідно FSC-PRO-60-002 V3-0.

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності з несертифікованими господарствами у якості контрольованих постачальників за даним стандартом, підприємство визначилось із колом зацікавлених осіб та сторонами чиї інтереси зачеплені для проведення консультацій. Після закінчення консультаційного процесу, протягом 60 днів усім зацікавленим сторонам, які прийняли участь у ньому, буде повідомлено , яким чином вони були прийняті до уваги. Предметом консультацій є ефективність СНП.

До територій постачання деревини ТзОВ «Цунамі» не входять не оцінені території.

Джерелом постачання ТзОВ «Цунамі» на момент складання резюме є 49 не сертифікованих держлісгоспів (Додаток 1)та 93 сертифіковані держлісгоспи(Додаток 2).

Не сертифіковані лісові господарства знаходяться на території 13 адміністративних областей України (Волинська, Житомирська, Київська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Харківська) . Під терміном район постачання розуміється територія окремого лісового господарства. Усі лісові господарства мають підпорядкування ДАЛРУ лише ДП «Локачіагроліс СЛАП»- Мін АПК, що свідчить про низький ризик за категорією 4.

Так як підсумки оцінки ризику контрольованої деревини щодо джерела постачання виявили «невизначений ризик» за категоріями 1-3 , підприємство провело ряд контрольних заходів які знизили ризик до низького.

Групування постачальників було здійснено на основі їх територіального розміщення . Для польових аудитів було обрано ,як множина 0,6 із кореня квадратного загальної кількості підприємств , 8 лісових господарств, шляхом випадкового відбору.

Для перевірки 1-3 категорій було визначено достатнім одноденний аудит для кожного із обраних підприємств.

п/пНазва постачальникаДата перевіркиПредставник від ТзОВ «Цунамі»

1.ДП «Іванківське ЛГ»29.11.2016Паламарчук В.

2.ДП « Олевське ЛГ»31.01.2017Степанюк Ю.

3.ДП «Богуславське ЛГ»27.02.2017Дубина В.

4.ДП «Чигиринське ЛГ»01.03.2017Дубина В.

5.ДП « Білоцерківське ЛГ» 06.03.2017Паламарчук В.

6.ДП «Летичівське ЛГ»04.09.2017Дяченко В.

7.ДП «Сумське ЛГ»13.09.2017Комаров А.

8.ДП «Хмельницьке ЛМГ»18.09.2017Дяченко В.

Відповідно до розробленої СНП, здійснюється збір документації, що вимагається для зниження ризику по 1-3 категоріях, проводяться консультації та опитування персоналу та зацікавлених сторін, здійснюється польова перевірка.

ІІІ Оцінювання ризику ланцюга постачання

Організація проаналізувала можливі ризики у ланцюгу постачання, схема котрого додається (Додаток 3)

ТзОВ «Цунамі» отримує матеріал (дуб-кругляк) з нижнього, верхнього або проміжного складу. Менеджер з постачання особисто здійснює приймання матеріалу, контролює заповнення товаросупровідних документів. Товар біркується. Транспортування матеріалу здійснюється найманим автотранспортом безпосередньо до виробничої площадки.

Приймання продукції відбувається поштучно завскладом готової продукції організації.

В компанії ведуться спеціальні записи, які відносяться до процесу управління FSC контрольованої продукції. До них відносяться:

• електронні журнали прийомки сировини;

• електронні журнали прийомки-передачі змін;

• електронні журнали передачі FSC контрольованої і FSC сертифікованої деревини в виробництво продукції;

• електронні журнали по відвантаженні FSC сертифікованої і FSC контрольованої продукції споживачам;

• звіти про прийомку сировини (щомісячні , щоквартальні, щорічні);

• звіти про реалізацію продукції (щорічні);

• протоколи про ознайомлення персоналу з документами FSC і т.д.

Відповідальність за виконання вимог по збереженню, доступності, а також мінімальному терміну збереження несе відповідальний по FSC.

Ризик ланцюга постачання у ході внутрішньої перевірки було визначено як Низький.

ІV Контрольні заходи і верифікатори

1.1Документальне підтвердження права землекористування та землеволодіння

1)Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та/або Свідоцтво про право власності, та/або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або інші документи підтверджує права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких постачається деревина.

1.2. Концесійні угоди –незастосовне законодавство , не потребує контрольних заходів.

1.3 Підтвердження відсутності порушення законодавства та/або лісівничих вимог при плануванні санітарних рубок.

1)Вибіркова перевірка лісосік (2% від усієї кількості контрольованих постачальників), де призначені санітарні рубки, представниками організацій або незалежними експертами підтверджує необхідність планування цих рубок.

2)Опитування зацікавлених сторін забезпечує докази об’єктивності планування санітарних рубок.

1.4 Підтвердження належного оформлення лісових квитків та відсутності порушення та корупційних дій у процесі отримання дозвільних документів для здійснення рубок, зокрема санітарних

1) Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об’єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

2) Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних ) рубок з боку самого підприємства.

1.5. Підтвердження відсутності заниження рентної плати у податкових деклараціях при нарахуванні через зловживання при відведенні і таксації лісосік та самовільних рубок. А також підтвердження виконання вимог Податкового кодексу стосовно перерахунків рентної плати.

1) Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну їх сплату.

2) Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та/або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.

1.6. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальності торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів

1)Присутність представника організації приймання продукції на ділянках підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.

2)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.7. Підтвердження відсутності заниження величини податку внаслідок нелегального продажу деревини або продажу із заниженням категорії деревини, сортності і об’єму

1) Присутність представника організації на прийомці лісопродукції на ділянках підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.

2)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.8 Підтвердження відсутності порушень нормативних актів , що регулюють заготівлю деревини, зокрема стосовно підготовки технологічних карт розробки лісосіки та дотримання її ключових елементів.

1) Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання в натурі усіма виконавцями ключових елементів технологічної карти.

2) Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог.

1.9.Підтвердження відсутності охоронних зобов’язань, зокрема незаконних рубок на об’єктах ПЗФ.

1)Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об’єктів, наявність аншлагів та межових знаків.

2) Відомості про території та об’єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природо-заповідної території/об’єкта.

3)Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.

1.10 Підтвердження відсутності ігнорування та систематичних порушень природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель, що може становити загрозу природоохоронним цінностям.

1) Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель.

2) Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на які оформлені акти огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання природоохоронних вимог.

3) Відомості про території та об’єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природо-заповідної території/об’єкта.

1.11 Підтвердження відсутності порушень лісокористувачами вимог охорони праці і техніки безпеки.

1) Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на яких проводяться рубки, засвідчує дотримання вимог техніки безпеки.

1.12 Підтвердження відсутності порушення законодавства про працю через відсутність фінансування державою лісогосподарських заходів.

1) Довідка адміністрації підприємства підтверджує відсутність заборгованості із заробітної плати.

1.13 Звичаєві права – незастосовне законодавство

1.14 Добровільна, попередня та інформована згода (FPIC)-незастосовне законодавство

1.15 Права корінних народів-незастосовне законодавство.

1.16 Підтвердження відсутності відхилень при відводах і таксацій лісосік, які стосуються породного складу, понад встановлені допустимі значення, а також відсутності корупційних порушень при встановлені кількісних і якісних параметрів деревини.

1) Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.

2) Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами ТТН підтверджує правильність класифікації.

1.17. Підтвердження відсутності порушень та зловживань при транспортування деревини автомобільним транспортом без супровідних документів.

1)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

2) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.18 Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення.- незастосовне законодавство.

1.19 Підтвердження відсутності випадків незаконного експорту деревини, пов’язаних із корупційними діями.

1) Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежним експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.

1.20 CITES – незастосовне законодавство

1.21 Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності - незастосовне законодавство.

Категорія 2. Деревина, заготовлена із порушенням традиційних або громадянських прав.

2.1Відсутність заборони Ради Безпеки ООН на експорт деревини з країни, яка є об’єктом розглядом.- На даний момент відсутні будь-які заборони Ради безпеки ООН на експорт деревини з України. Ризик Низький

2.2Країна чи район вказується як джерело конфліктної деревини. – Україна на даний момент не трактується як країна, яка є джерелом походження так званої «конфліктної деревини», відповідно до цього Ризик Низький по всіх регіонах постачання.

2.3Не існує жодних доказів використання дитячої праці або порушення основних принципів МОП у сфері праці у лісових масивах району, який є об’єктом уваги.

2.3.а Відсутність прецеденту використання дитячої праці –низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

2.3.b Відсутність порушення Декларації МОП (Міжнародної організації праці) про основоположні принципи і права на робочих місцях на території відповідних лісових ділянок.

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження дотримання постачальниками прав працівників у сфері праці

1)Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав у сфері праці МОП

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів.

2.4Підтвердження відсутності конфліктів істотного масштабу, що стосуються традиційних прав, включаючи права на використання, культурні інтереси або традиційну культурну ідентичність у районі, який є об’єктом уваги.

Консультації із зацікавленими сторонами

1)Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутності конфліктів істотного масштабу, що стосуються традиційних прав, включаючи права на використання, культурні інтереси або традиційну культурну ідентичність у районі, який є об’єктом уваги.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів.

2.5Не існує жодних доказів порушення Конвенції МОП №169 про корінні народи та племена, що відбуваються у лісових масивах району, який є об’єктом уваги. – Ризик Низький

3Категорія 3 Деревина, заготовлена в лісах, де господарська діяльність становить загрозу для особливих цінностей для збереження.

3.1 Лісогосподарська діяльність на місцевому рівні не загрожує важливим особливим для збереження цінностям.

3.1.а І Лісогосподарська діяльність здійснюється поза межами ОЦЗ .- В усіх регіонах постачання, що не входять у перелік з дод.4, 5 (діючої оцінки ризику) ризик- Низький відповідно до діючої Оцінки ризику, контрольні заходи не потрібні.

ІІ Хрипелівське лісництво Івано-Франківського ДПЛГ знаходиться у Надвірнянському районі , що входить у перелік адміністративних районів, розташованих в межах Українських Карпат (додаток 4 у стандарті FSC-STD-40-005, V3-1)

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

3.1.b Територія постачання лісо продукції не вважається «гарячою точкою» біорізноманіття. Ризик Низький

3.1.с Територія постачання лісо продукції не є одним із світових центрів біорізноманіття рослин, визначених МСОП ( IUCN). Ризик Низький

3.1.d Територія постачання лісо продукції не включена до переліку визначених « Conservation International» територій дикої природи з високим рівнем біорізноманіття, які є лісовими і містять суміжні лісові екосистеми площею від 500км2. Ризик Низький

3.1.е І Територія постачання лісо продукції не належить до «важливих для птахів територій» (IBAs). Ризик Низький, контрольні заходи не потрібні.

ІІ ДП Іванківське ЛГ, Хмельницьке ЛМГ, ДП Летичівське ЛГ(Хмельницька обл.), Лубенське ЛГ (Полтавська обл.), Сумське ЛГ (Сумська обл.) регіони постачання деревини з середнім визначеним ризиком, оскільки вони розташовані на територіях що входять у перелік з додатку 6 (діючої оцінки ризику). Підтвердження збереження об’єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

3.1.f. І Територія постачання не включена до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. –Ризик низький, контрольні заходи не потрібні.

ІІ ДП Олевське ЛГ регіон постачання деревини з середнім визначеним ризиком, оскільки він розташований на території що входить у перелік з додатку 7 (діючої оцінки ризику). Підтвердження збереження об’єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

3.1.g. Територія постачання не входить до складу регіонів визначених Всесвітнім інститутом ресурсів як Frontier Forests. (Ризик Низький)

3.1.h. Територія не містить непорушених лісових ландшафтів , визначених Грінпісом. (Ризик Низький), контрольні заходи не потрібні.

3.2 І Територія постачання не входить до складу регіонів у яких ідентифіковані ОЦЗ згідно додатку 8 діючої НОР. Ризик низький, контрольні заходи не потрібні.

ІІ Території на яких розташовані ДП Олевське ЛГ (Житомирська обл.), ДП Іванківське ЛГ, ДП Хмельницьке ЛМГ, ДП Летичівське ЛГ (Хмельницька обл.), ДП Лубенське ЛГ (Полтавська обл.) , ДП Сумське ЛГ, ДП Івано-Франківське ЛГ входять до переліку регіонів додатку 8 діючої оцінки ризику- Ризик Середній . Підтвердження збереження об’єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника по відбору на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

V Процедура реєстрації скарг та контактна інформація

В організації розроблено і впроваджено документовану процедуру для розгляду зауважень та скарг зацікавлених сторін стосовно розробленої СНП.

Механізм розгляду скарг зацікавлених сторін стосовно СНП

1.Отримана скарга підтверджується та фіксується у журналі скарг та пропозицій

2.Інформується зацікавлена сторона про процедуру розгляду скарг і представляється скаржникам попередньої відповіді протягом двох тижнів.

3. Переадресовується скарги, що стосуються визначення ризиків у відповідній оцінці ризиків FSC , відповідальному органу .

(у випадку переадресації скарги відповідальному органу пункти 4-11 не застосовуються)

4. Проводиться попередня оцінка доказів, представлених у скарзі встановленого рівня ризику купівлі деревини з неприйнятних джерел, з ціллю вияснення, чи є ці докази достатніми чи ні.

5. Ведеться діалог із скаржником , націлений на задоволення скарг, оцінених як суттєві, до прийняття подальших мір.

6. Переадресовується суттєва скарга органу по сертифікації і Національному офісу FSC, відповідному території постачання, протягом 2 тижнів після отримання скарги. До повідомлення про скаргу додається інформація про кроки, котрі будуть застосовуватись організацією з ціллю задоволення скарги, а також про те, яким чином буде застосований превентивний підхід.

7. Застосувати превентивний підхід до продовження закупівлі відповідного матеріалу під час розгляду скарг.

8. Проводити організацією перевірку скарги, оцінену як істотну(наприклад , польова чи офісна перевірка), протягом двох місяців після її отримання.

9. Визначити коригуючі дії , котрі повинен застосувати постачальник і засоби, що забезпечать їх виконання постачальником, якщо скарга оцінена і підтверджена як суттєва. Якщо ж коригуючі дії не можуть бути визначені чи виконані, то відповідний матеріал і/або постачальник виключаються організацією.

10. Провести організацією перевірку на предмет виконання її постачальниками коригуючих дій і ефективності таких дій.

11. Виключити відповідний матеріал чи постачальники, як що коригуючі дії не виконані.

12. Поінформувати скаржника , орган по сертифікації і Національний офіс FSC про результати розгляду скарги і всі дії, виконані з ціллю її вирішення і ведення копій відповідного листування

13. Вести облік і архів усіх скарг і виконувати дії по їх задоволенню.

14. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується на сайті організації для вільного доступу.

15.Контактна інформація для подачі скарг: електронна адреса: zunami@zunami.com.ua тел./факс 0336896908, адреса: Україна, Волинська обл., м.Рожище, вул. Селянська ,48А, контактна особа : Кучмук Вікторія –відповідальна за FSC документацію.

VІ Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

Підприємством виявлені зацікавлені сторони і сторони чиї інтереси зачеплені стосовно роботи лісових господарств – постачальників ТзОВ «Цунамі». До консультацій було залучено декілька груп зацікавлених сторін що представляють економічні , соціальні та екологічні інтереси.

Основними формами запиту було обрано анкету та письмове прохання, спосіб запиту – розміщення повідомлення на сайті організації та електронне або письмове звернення.

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняКиївська та Житомирська області

Джерела постачанняБілоцерківське ЛГ, Богуславське ЛГ, Макарівське ЛГ, Іванківське ЛГ, Бердичівське ЛГ, Білокоровицьке ЛГ, ДП Олевське ЛГ, Словечанське ЛГ

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Лугинська районна рада, Управління пенсійного фонду України в Баранівському районі, Попільнянська районна рада, Баранівська районна рада, Макарівська районна рада, управління пенсійного фонду в Олевському районі, Олевська районна рада, Богуславська районна державна адміністрація, Іванківська районна державна адміністрація, Бердичівська міська рада, Білоцерківська районна адміністрація, Фастівська районна державна адміністрація, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ»

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів Лугинська селищна рада, Ємільчинська селищна рада, Словечанська сільська рада Овруцького району,

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняХмельницька та Чернівецька області

Джерела постачанняСлавутське ЛГ, Старокостянтинівське ЛГ, Хмельницьке ЛМГ, Ярмолинецьке ЛМГ, Летичівське ЛГ, Шепетівське ЛГ, Кам’янець-Подільське ЛГ, Із ‘славське ЛГ, Новоушицьке ЛГ, Чернівецьке ЛГ,

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Із’яславська районна рада, Головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області, Славутська державна адміністрація, Старокостянтинівська районна державна адміністрація, Ярмолинецька районна рада, Шепетівська районна рада, Хмельницька районна рада, Новоушицька селищна рада, Хмельницька міська рада управління праці та соціального захисту населення, Вінницька районна рада, Чернівецька міська рада департамент праці та соціального захисту населення,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняЧеркаська та Кіровоградська області

Джерела постачанняЧигиринське ЛГ, Корсунь-Шевченківське ЛГ, Черкаське ЛГ, Уманське ЛГ, Лисянське ЛГ, Камянське ЛГ, Олександрівське ЛГ, Звенигородське ЛГ

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Лисянська районна рада , Корсунь-Шевченківська районна рада, Чигиринська міська рада, ,Чигиринська районна рада, Звенигородська районна рада, Головне управління пенсійного фонду в Черкаській області, Черкаська районна рада, департамент економіки і розвитку Черкаської міської ради, Уманська районна державна адміністрація,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів Лисянська селищна рада

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняСумська та Полтавська області

Джерела постачанняКраснопільське ЛГ, Миргородське ЛГ, Роменське ЛГ, Свельке ЛГ, Глухівське ЛГ, Сумське ЛГ, Охтирське ЛГ, Кролевецьке ЛМГ, Тростянецьке ЛГ, Лубенське ЛГ, Лебединське ЛГ

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Охтирська міська рада, Миргородська районна рада, Виконавчий комітет Миргородської міської ради, Ямпільська районна Рада, Виконавчий комітет Роменської міської ради, Роменське об’єднане управління пенсійного фонду, Лебединська міська рада, Лебединська районна рада, Лебединське об’єднане управління пенсійного фонду, Полтавське об’єднане управління пенсійного фонду у Полтавській області, Полтавська районна державна адміністрація, Кролевецька районна рада, Глухівська міська рада, Лубенська районна державна адміністрація, Тростянецька районна адміністрація,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів Свеська селищна рада, Краснопільська селищна рада, Сумська обласна організація профспілки робітників лісового господарства,

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняВінницька обл,

Джерела постачанняВінницьке ЛГ, Жмеринське ЛГ, Тульчинське ЛМГ, Вінницька ЛНДС,

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Вінницька міська рада, Вінницька районна рада, Тульчинська районна рада, Іллінецька районна рада, Могилів-Подільська районна державна адміністрація, Жмеринська районна рада,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняТернопільська обл, Івано-Франківська обл,

Джерела постачанняБучацьке ЛГ, Івано-франківське ЛГ, Івано-Франківське ЛСНЦ

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Бучацька районна рада, Чортківська міська рада, Болехівська міська рада, Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Бережанська районна державна адміністрація,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачанняВолинська обл.

Джерела постачанняДП СЛАП Рожищеагроліс

Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторониНеурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації

Локачинська районна рада, Локачинська районна державна адміністрація, Рожищенська районна державна адміністрація, Рожищенська міська рада ,

Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачепленіСільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів

Локачинська селищна рада,

Коментарі зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Коментарі безпосередньо зацікавлених сторінНегативні коментарі відсутні

Врахування коментарів

Висновок про можливість отримування матеріалуМожна отримувати від усіх джерел постачання

VІІ Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 було подано запит експертам :

•Дмитру Карабчуку, спеціалісту з питань лісового господарства, WWF DCP в Україні

•Михайлу Голубу, інженеру лісового господарства із стажем роботи 28 років та 4-річним досвідом проведення верифікаційних аудитів з контрольованої деревини

•Аллі Оборській , кандидату наук (лісове господарство), зі стажем роботи у сфері ведення лісового господарства на державних та комунальних лісогосподарських підприємствах понад 20 років.

•Георгію Бондаруку, кандидату біологічних наук, понад 30 років досвіду у сфері дослідницько-консультаційної діяльності у лісовому господарстві.

•Юрію Шпарику, доктору сільськогосподарських наук, понад 30 років досвіду у сфері науково-дослідницької та викладацької діяльності у лісовому госодарстві.

На момент підготовки резюме СНП ТзОВ «Цунамі» на адресу підприємства надійшли відповіді від Карабчука Дмитра та Голуба Михайла Голуба. Негативних зауважень на запит не надано.

VІІІ Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.

Польова перевірка, будучи однією із контрольних мір, була проведена згідно вимогам стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 із заповненням акту перевірки та збором усіх запитуваних документів для максимального зниження можливих ризиків. Участь у польових перевірках прийняло коло зацікавлених осіб та представник від організації(менеджер по відбору деревини відповідного регіону постачання). Усі залучені працівники від ТзОВ «Цунамі» мають більш 10 років стажу роботи у лісовій галузі та добре обізнані в питаннях сертифікації FSC, щорічно проходячи навчання на базі підприємства підвищують свій рівень компетентності по FSC стандартах ланцюга постачання та контрольованої деревини. Цього року навчання проводилось двічі. Перевірка кожного постачальника тривала один робочий день. Коло зацікавлених осіб було визначене до візиту у лісгосп. Сюди увійшли представники районних рад, робітники лісгоспів, деревообробні підприємства регіону, голови сільських рад, екологічні інспекції.

Підприємства, які було перевірено, відповідають усім вимогам стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 . Надали усі запитувані документи чим підтвердили:

•права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких відбувається постачання деревини,

•відсутність порушень у плануванні лісозаготівель,

•об’єктивність планування санітарних рубок та правильність їх відводів,

•відсутність порушень на лісозаготівельних роботах,

•відсутність корупційних дій при отриманні дозвільних документів на заготівлю деревини,

•відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення,

•відсутність зловживань у питаннях нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів,

•відсутність порушень, які знижують податок на прибуток, додану вартість та інші податки з продажів,

•дотримання усіх вимог лісозаготівельних робіт , встановлених законодавством,

•відсутність відхилень від нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини,

•лісозаготівельна діяльність НЕ проводиться на об’єктах ПЗФ,

•заплановані природоохоронні вимоги дотримуються постачальниками,

•виконуються усі вимоги у сфері охорони праці і здоров’я на лісогосподарських підприємствах,

•дотримання лісгоспами трудового законодавства,

•вірну класифікацію порід, кількісні і якісні параметри деревини при перевірці відведення та таксації лісосік

Дивіться також

Перелік груп продукції FSC

Список постачальників, які включені до власної програми контролю ТзОВ «Цунамі»

Список постачальників, які мають сертифікати FSC.

Політика ТзОВ Цунамі в області реалізації готової продукції за системою FSC

ЗВІТ ЗА ОЦІНКОЮ РИЗИКІВ джерел походження FSC контрольованої деревини для України

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини