Екологія

Політика ТзОВ «Цунамі»

в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Керівництво ТзОВ «Цунамі», в особі генерального директора і відповідального по FSC сертифікації, в рамках сертифікації ланцюжка постачань і контрольованої деревини за системою FSC, прагнучи до відповідального ведення лісової переробки, бере на себе наступні обов’язки:

1.При закупівлі деревини уникати закупівлі сировини наступних категорій:

1.1 нелегально заготовленої деревини;

1.2 деревини, яка заготовлена з порушенням традиційних і громадянських прав;

1.3 деревини, яка заготовлена в лісах, де високі природоохоронні цінності піддаються загрозі в процесі лісокористування;

1.4 деревини, яка заготовлена на ділянках, які переведені в плантації або нелісові землі;

1.5 деревини із лісів, де є вирощування генетично модифіковуваних дерев;

2. З моменту прийняття даної Політики не закупляти деревину , яка має сумнівне походження, а також за готівку.

3. В рамках реалізації даної Політики керівництво ТзОВ «Цунамі» несе відповідальність за її доведення до всіх працівників Товариства, які включені в процес забезпечення сировиною.

4. Відповідальність за реалізацію вимог даної Політики несе генеральний директор – відповідальний по FSC сертифікації.

Генеральний директор ТзОВ «Цунамі» Корнелюк Н.

Дивіться також

ПРОГРАМНА ЗАЯВА ТЗОВ «ЦУНАМІ» Щодо основних вимог до праці відповідно до вимог стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

Положення про аудиторський комітет

Повідомлення для зацікавлених сторінa

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі не сертифікованої деревини за системою FSC® (FSC-C102939)

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Список постачальників, які мають сертифікати FSC.

Список постачальників, які включені до системи належної перевірки ТзОВ «Цунамі»

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

Перелік груп продукції FSC