Механізм розгляду скарг, які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

Механізм розгляду скарг,  які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ТзОВ «Цунамі»

______ Корнелюк Н.В.

14 червня 2019р.

Механізм розгляду скарг,

які відносяться до постачань FSC контрольованої деревини

  • 1.Відповідальний за організацію процесу розгляду скарг є відповідальний по FSC.
  • 2.Даний механізм через засоби масової інформації доводиться до максимальної кількості зацікавлених сторін, при цьому вказується поштова адреса Компанії, а також інші її координати для зв’язку.
  • 3.При отриманні скарги від третьої сторони , вона розглядається відповідальним по FSC. Термін розгляду скарги і прийняття по ній рішення – не більше 2 тижнів. Всі скарги реєструються відповідальними по FSC в Журналі реєстрації скарг.
  • 4.У випадку обґрунтованості скарги (наприклад, на діяльність постачальника, який включений до власної Програми по контролю) відповідальний поFSC на протязі 2 місяців організовує і проводить польову оцінку факта можливого порушення (позаплановий аудит постачальника). За фактом перевірки готується звіт, якщо необхідно, готується план корегуючих дій.

У випадку, якщо в ході перевірки були виявлені факти порушення постачальником вимог FSC до контрольованої деревини, постачальник видаляється з Переліку постачальників, які включені до власної програми контролю за оцінкою FSC контрольованої деревини, а сировина, яка була отримана від нього, повинна ідентифікуватися як несертифікована.

Для включення постачальника до Переліку, він повинен чітко продемонструвати, що необхідні корегуючі дії за результатами перевірки ним реалізовані, і він повністю відповідає вимогам до FSC контрольованої деревини.

  • 5.Всі записи, які стосуються процедури розгляду скарг, знаходяться в відповідального по FSC.
  • 6.Результатом розгляду скарги (а також при необхідності проведеної перевірки) є відповідь третьої сторони , яка подала скаргу. Відповідь за підписом директора Компанії направляється третій стороні не пізніше 2-х тижнів від моменту прийняття рішення і реалізації відповідних дій.
  • 7.У випадку отримання скарги, яка стосується діяльності постачальника FSC контрольованої деревини, а також інших значних факторів (наприклад, факторів, які піддають сумніву результати оцінки ризиків району постачань) відповідальний по FSC направляє відповідну інформацію органу по сертифікації, Національній ініціативі і Національному офісу FSC, а також залучає їх до розгляду скарги.
  • 8.Якщо Компанія отримує більше 3-х обґрунтованих скарг, які стосуються результатів оцінки ризиків району, відповідальний по FSC організовує перегляд Реєстру ризиків, про що повідомляє всі зацікавлені сторони.

Розробник:

Менеджер ЗЕД Кучмук В.В.

Additional articles

Положення про аудиторський комітет

Повідомлення для зацікавлених сторін

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі несертифікованої деревини за системою FSC

Політика ТзОВ «Цунамі» в області закупівлі не сертифікованої деревини за системою FSC® (FSC-C102939)

Список постачальників, які включені до системи належної перевірки ТзОВ «Цунамі»

List of suppliers that are certified FSC.alnykiv that are certified FSC.

Система належної перевірки контрольованого матеріалу (Резюме)

Перелік груп продукції FSC