Звертаємо Вашу увагу, що з 11.06.2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної

енергії» (далі – Закон), згідно умов якого розпочався процес реформування електроенергетичної
галузі в Україні.

Згідно з Положеннями Закону, а саме пунктом 13 розділу ХVІІ Прикінцевих та перехідних положень,
електропередавальні організації (обленерго) до 11.12.2018р. здійснюватимуть постачання та передачу
електричної енергії місцевими локальними мережами, а з 11.12.2018р. за ними залишається тільки
функція розподілу електричної енергії.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності
Закону здійснювала постачання електричної енергії електропередавальна організація (обленерго),
мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним «договір постачання електричної енергії
споживачу» не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Закону (тобто до 11.12.2018р.).
При цьому, зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку,
визначеному «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затвердженими постановою
НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312.

У разі не обрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового
електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Закону (до 11.12.2018р.)
постачання електричної енергії такому споживачу впродовж не більше 90 днів буде здійснюватися
Постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону, який буде визначений за рішенням
Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу. При цьому тарифи на послуги постачальника
«останньої надії» будуть значно вище роздрібного тарифу постачальника електричної енергії.

Порядок вирішення спорів:
Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання
електричної енергії або у зв’язку з ним, або інші спори, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом проведення переговорів і консультацій.

У разі неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають
право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального
підрозділу та/або передати спір до господарських судів України.

Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно
до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу
не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Порядок подання споживачами звернень:
Звернення, скарги та претензії споживачів стосовно якості постачання електричної енергії повідомлення споживачів про загрозу небезпеки мають бути оформлені у письмовій формі і надані поштовим зв’язком на адресу 

ТОВ ЦУНАМІ 45100, м.Рожище, вул. Селянська, 48а

– або на електронну адресу – energy@zunami.com.ua -  zunami@zunami.com.ua

Також ви можете скористатися додатком EnergyOnline:
Завантажити на Google Play

Отримані звернення, скарги, претензії та повідомлення споживачів розглядаються у порядку та
строки, встановлені Правилами користування електричною енергією і чинним законодавством
України.
Контактний телефон/факс: +38(03368)96900
Відповідальна особа: Остапчук Анатолій